Untitled Document

MEMBERS OF GENERAL COUNCIL (2008 – 2011)

President
Loizos Demetriou

 

Vice President
Christos Kourtellaris

 

Members

Panayiotis Antonopoulos

Christos Apostolou

Chambis Argyrou

Nicos Christodoulides

Georgios Georgiades

Panayiotis Georgiou

Stellakis Georgiou

Antonis Hadjiossif

Menelaos Kouzoupis

Andreas Kyritsis

Andreas Leptos

Saveras Mousoupetrou

Pieris Nicolaou

Stelios Papadopoulos

Michalis Poumbouris

Andros Soteriou

Pambos Soteriou

Leonidas Stavrinides

Antonis Totsis

Pangalos Zachariades

Yiannis Zodiates

 

 

 

> back to homepage

 

Untitled Document